Điện Lạnh Linh Nam

Chuyên bán các loại điều khiển (remote) điều hoà nội địa Nhật các hãng: Panasonic, Fujitsu, Daikin, Hitachi, Toshiba, Mitsutbishi, National ...

HOTLINE: 0984777505

(*) Khiển din theo máy nội địa full chức năng,có đầy đủ các khiển hiếm trên thị trường như: AR-FAA1J, AR-FBA1J, AR-FDA1J, AR-FDA2J, AR-RDD1J, AR-RDD2J, AR-RDC1J, AR-RDC2J, AR-RDC4J, WH-RA01JJ, WH-RA01UJ, Daikin oxy ...

 

Google+